Kontakt/ Om

BLOGGEN ägs av LB Multimedia AB.

Ansvarig Utgivare:
Namn:    Lotta Bergstrand, LB Multimedia AB.

Utgivningsbevis
blogg.lbmultimedia.se (Bloggen) har utgivningsbevis från Myndigheten för press radio och tv och är en del av det svenska pressetiska systemet, vilket innebär ett åtagande att följa dess krav.

Ett utgivningsbevis innebär att en webbplats blir skyddad av yttrandefrihetsgrundlagen. Det är det starkaste skyddet som går att få och innebär att myndigheter inte har rätt att lägga sig i vad som publiceras. Det blir olagligt för myndigheter att censurera.

Genom utgivningsbeviset har Lotta Bergstrand utsetts till ansvarig utgivare. En ansvarig utgivare är juridiskt ansvarig för allt som publiceras på webbplatsen.

Ett utgivningsbevis ger:

  • Skyddad mot censur. Myndigheter får inte förhandsgranska eller på annat sätt försvåra publiceringen. De får heller inte ingripa i vad du ska publicera.
  • Personuppgiftslagen gäller inte. Utgivare får publicera personuppgifter utan de restriktioner som personuppgiftslagen (PUL) annars innebär.
  • Ansvaret klargörs. Man tydliggör framför allt för allmänheten, men också internt, vem som har ansvaret vid yttrandefrihetsbrott.
  • En enda person ansvarig. En enda person, ansvarige utgivaren, ansvarar för vad som publiceras och därmed eventuella yttrandefrihetsbrott. Ansvarig utgivare har alltid sista ordet om vad som ska publiceras.
  • Meddelarskydd. Den som meddelar en verksamhet som har ansvarig utgivare, till exempel en journalist, har rätt att vara anonym. Detta är inskrivet i grundlagen, och en journalist kan aldrig kräva att du ska offentliggöra ditt namn.
  • Källskydd, anonymitetsskydd eller tystnadsplikt som det också kallas, innebär att den som har tagit emot ett tips eller en uppgift inte får röja identiteten för den som vill vara anonym. Det är straffbart för den som tagit emot en sådan anonym uppgift att avslöja källan. Efterforskningsförbudet innebär att företrädaren för statliga eller kommunala myndigheter inte får försöka ta reda på vem som lämnat uppgifter till media. Det är alltså straffbart för en arbetsgivare inom offentlig sektor att försöka ta reda på vem som är källan. Anställda ska utan risk kunna berätta för en journalist om verksamheten. Anonymitets- och meddelarskyddet innebär att alla som lämnar informationer till blogg.lbmultimedia.se är skyddade av grundlagen.

Kontakt: lotta.bergstrand@lbmultimedia.se
Telefon: 070-532 19 15

Personuppgiftspolicy

BLOGGEN, LBMAB, tillämpar gällande regelverk för behandling av personuppgifter för att på bästa sätt skydda din integritet vid användning av webbplatsen blogg.lbmultimedia.se. Policyn informerar om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter när du prenumererar för att få meddelande om artiklar på e-post. Genom att använda våra tjänster godkänner du att du tagit del av informationen i denna personuppgiftspolicy och samtycker till vår användning av dina personuppgifter.

BLOGGEN, LBMAB, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar vid användning av våra tjänster via blogg.lbmultimedia.se.

När du prenumererar för att få artiklar på e-post ber vi dig att lämna viss information om dig själv för att du ska kunna skapa kontot. Vi ber om ditt namn och din e-postadress så att vi kan leverera mejlen.

Förutom informationen som du lämnar direkt använder vi cookies för att erbjuda en så bra upplevelse som möjligt när du besöker blogg.lbmultimedia.se.

För notiser använder vi OneSignal som har egen personuppgiftshantering. Denna godkänns i och med användandet av tjänsten.

Dina uppgifter (namn och e-post) på blogg.lbmultimedia.se kommer att sparas tills du avregistrerar dig.

blogg.lbmultimedia.se använder SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data.

BLOGGEN, LBMAB, förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna personuppgiftspolicy i syfte att anpassa innehåller till nya regler eller tekniska krav.

Kontakt:
LB Multimedia AB
Rönningen 39
783 90 Säter
info@lbmultimedia.se