Nytt lagförslag ger billigare läkemedel

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att det ska gå att byta ut läkemedel utanför läkemedelsförmånerna till ett likvärdigt utbytbart alternativ. Det ska bli billigare för…
Idag startar licensjakten på lodjur

Länsstyrelsen Dalarna beslutade den 15 december 2017 om licensjakt på högst 6 lodjur i Dalarnas län. Årets jakt på lodjur pågår som längst till sista…


Inteckningsbeloppet ökar med en miljard per dag

Inteckningsbeloppet i fastigheter fortsatte att öka under årets sista kvartal visar data från Lantmäteriets fastighetsinskrivning. Allra störst ökning hade Södermanlands län med 6,9 procent, medan…