Frågan om läxfri skola skapade debatt

På kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april togs beslut om att avslå Vänsterpartiets motion om läxfri skola. Sverigedemokraterna tycker att Vänsterpartiet skiter i högpresterande barn. I…


Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?