Krisberedskapsveckan – Matförråd

Krisberedskap i hemmet kräver även ett matförråd. I ett fungerande samhälle med tillgänglighet till pengar och öppna affärer så är det få som har matförråd…