Vattenbrist hotar – viktigt att spara på dricksvattnet

Livsmedelsverket uppmanar till sparsamhet. Duscha istället för att bada i badkar och låt inte vattnet rinna medan du tvålar in dig eller när du borstar tänderna ger de som tips för att spara på dricksvatten. Foto: Lotta Bergstrand.

Krisinformation.se meddelar att den långvariga värmen och bristen på regn har försämrat tillgången på dricksvatten i Sverige. Grundvattennivåerna är fortsatt mycket låga i de små grundvattenmagasinen och det kan dröja innan de fylls på igen.
Grundvattennivåerna sjunker normalt ända fram till september vilket gör att läget troligen kommer att försämras ännu mer. På Livsmedelsverkets hemsida finns tips på hur man kan spara på vatten.

Advertisements

Mycket under de normala
Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) senaste mätning i juli ligger grundvattennivåerna i de små magasinen mycket under de normala för årstiden i stora delar av landet. Nästa mätning sker i slutet av augusti.

Uppmanar till sparsamhet
Det krävs ihållande regn under en längre period för att grundvattennivåerna ska kunna vända uppåt. Det regn som kommit hittills har i första hand sugits upp av växter. Livsmedelsverket uppmanar därför till sparsamhet med dricksvattnet och många kommuner har infört bevattningsförbud.

Advertisements


Delningar

Advertisements
Delningar