Undertecknar avtal om jämställdhet i Dalarna

Ylva Thörn, landshövding Dalarna.Landshövding Ylva Thörn växlar upp jämställdhetsarbetet i Dalarna genom att teckna avtal med myndigheter och organisationer i länet. Foto: Lotta Bergstrand.

På fredag samlas representanter för 18 myndigheter och organisationer på residenset i Falun för att underteckna Dalarnas avsiktsförklaring för jämställdhet. Överenskommelsen binder organisationerna att arbeta för ett jämlikt Dalarna.
Vid ceremonin och undertecknandet medverkar landshövding Ylva Thörn och ledningspersoner från Almi, Företagarna, Dalarnas Idrottsförbund, Arbetsförmedlingen, Högskolan Dalarna, Försäkringskassan, Skatteverket, Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Arbetsmiljöverket, Migrationsverket, Skogsstyrelsen, Region Dalarna, Landstinget Dalarna, Polismyndigheten, Kriminalvården och Dalarnas bildningsförbund.

Advertisements

– Vi vill gärna tro att vi lever i ett jämställt land. Samtidigt visar statistiken att kvinnor i Sverige har högre utbildningsnivå än män. Trots det har kvinnor lägre lön, lägre inkomst och så småningom lägre pension än män. Vi ser också att kvinnor oroar sig mer, upplever sin hälsa som sämre och är mer stressade än män. Tittar vi dessutom på allt som kommit fram under metoo-rörelsen så är det tydligt att jämställdhetsfrågan är viktigare än någonsin, säger Thomas Johansson, samordnare för jämställdhetsfrågor på Länsstyrelsen Dalarna.

6 områden för att förbättra jämställdhet
Länsstyrelsen Dalarna menar att syftet med avsiktsförklaringen är att skapa en gemensam riktning för länets jämställdhetsarbete. De sex områden som lyfts fram är; Jämställd kultur och fritid, jämställd bildning och utbildning, jämställd hälsa, jämställd integration, jämställda relationer och våldsprevention och jämställd tillväxt.

Advertisements


Delningar

Advertisements
Delningar