BLOGGEN – Lokaltidningen i Säter

Skillnader bland adhd-diagnoser utreds

Socialstyrelsen ska utreda vad som ligger bakom regionala skillnader i diagnostisering och läkemedelsbehandling av adhd. Myndigheten får tre miljoner för utredningen som ska vara klar…


Varning klass 2 mycket höga flöden

SMHI går ut med en varning i Dalarna inklusive Säters kommun om varning klass 2 mycket höga flöden. Säters kommun förbereder sig och uppmanar invånare…


Medborgarförslag om kommunal gräsklippning

Säters kommun har fått in ett medborgarförslag om att kommunen ska kunna erbjuda tjänst för gräsklippning. Medborgarförslaget kommer nu upp för diskussion. Siv Vornanen har…