Sverigedemokraterna vill ha alkolås och låta äldre få äta på kommunens skolor

Säters kommuns bilar ska vara utrustade med alkolås föreslår Sverigedemokraterna. Foto: Lotta Bergstrand.

 

Sverigedemokraterna i Säter har skickat in två motioner till kommunfullmäktige där de yrkar att alla fordon som kommunen köper in ska vara utrustade med alkolås och att kommunen ser över möjligheten att införa lunch för äldre på kommunens skolor.
Motionerna kommer att behandlas på kommande kommunfullmäktige den 22 mars.

Advertisements

Alkolås på kommunens fordon
I en av motionerna yrkar Sverigedemokraterna att alla fordon som kommunen köper in i framtiden ska vara utrustade med alkolås.

”Säters kommun ska vara en förebild. Säters kommun bör även garantera sina medborgare att dem som är i kommunens tjänst inte heller bryter mot lagen eller utsätter någon annan människa för fara.” Det skriver Sverigedemokraterna i sin motion.

Advertisements

Lunch i kommunens skolor
”Vi i Sverigedemokraterna anser att det skulle vara en stor vinning av att låta våra äldre äta lunch på till exempel Klockarskolan. Det skulle bli ett naturligt möte mellan de yngre i samhället och de äldre. Alla i vårt samhälle har inte en naturlig mötespunkt med yngre respektive äldre generationer”, skriver Sverigedemokraterna i motionen. De yrkar att kommunen ser över möjligheten att införa lunch för äldre på våra skolor.

Delningar

Advertisements
Delningar