Statligt stöd till företagen för rehabilitering

Företagare som är arbetsgivare kan söka stöd hos Försäkringskassan för arbete med sjukskrivningar. Foto: Lotta Bergstrand. Arkivbild.

Den 1 juli i år infördes ett rehabiliteringsstöd på 10 000 kronor per anställd, som företagare kan söka. Försäkringskassan menar att det ger företagen bättre förutsättningar i arbetet med att minska och förkorta sjukskrivningarna på arbetsplatserna.

Advertisements

– Som arbetsgivare kan man känna osäkerhet om vad som behöver göras för att stödja medarbetare med till exempel psykiska besvär, och kanske behöver man experthjälp. Då kan det arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstödet komma väl till pass, speciellt för mindre företag med begränsade HR-resurser, säger Michael Boman på Försäkringskassan, via ett pressmeddelande.

Hjälp med sjukskrivningar
Stödet som uppgår till 118 miljoner kronor 2018 betalas ut av Försäkringskassan och kan användas till att anpassa anställdas arbetsuppgifter och arbetstider eller konsultation om aktuella hjälpbehov och stöd. Pengarna kan också användas till att skapa den plan för återgång till arbete som arbetsgivaren enligt lag är skyldig att göra om en medarbetare antas vara sjukskriven längre än 60 dagar.

Advertisements

Små företag har svårare
Försäkringskassan poängterar att de långa sjukskrivningarna har ökat betydligt de senaste åren och chansen att komma tillbaka till arbetslivet minskar ju längre man är borta. Försäkringskassan visar i en rapport att stora arbetsgivare har fler sjukskrivningar men en tidigare återgång i arbete. Företag med färre än 50 anställda har färre sjukskrivningar men de som blir sjuka löper en större risk för längre sjukskrivning och att inte återgå i arbete.

Stöd upp till 200 000 kronor
Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd, som stödet heter, täcker hälften av kostnaderna upp till 10 000 kronor per arbetstagare och år, men högst med 200 000 kronor per arbetsgivare och år. Det innebär enligt Försäkringskassan att arbetsgivarna kan få upp till 10 000 kronor i bidrag per arbetstagare. Taket för 2018 är 100 000 kronor då stödet infördes vid halvårsskiftet.

Advertisements


Delningar
Delningar