Stark arbetsmarknad ger 149 000 nya jobb

Stark arbetsmarknad visar prognos från Arbetsförmedlingen. Foto: Lotta Bergstrand.

Arbetsförmedlingens prognos visar en stark arbetsmarknad. Under 2017 och 2018 ökar sysselsättningen med sammanlagt 149 000 personer samtidigt som arbetslösheten ökar bland lågutbildade.
I tisdags gick Arbetsförmedlingen ut med en färsk prognos som visar att arbetslösheten minskar från 7,0 procent 2016 till 6,6 procent i år, men ökar till 6,7 procent 2018. Prognosen som bygger på intervjuer med ett stort antal privata och offentliga arbetsgivare i hela landet visar att arbetsgivarna planerar för fler anställda.

Advertisements

Brist på arbetskraft
Den starka efterfrågan medför samtidigt att bristen på arbetskraft fortsätter att stiga hos såväl privata som offentliga arbetsgivare. Det leder till att jobbtillväxten hålls tillbaka nästa år.

Störst sysselsättningsökning bland utrikes födda
I år ökar sysselsättningen med 81 000 personer i åldrarna 16-64 år och under 2018 stiger sysselsättningen med ytterligare 68 000 personer. Jobben blir fler för både inrikes som utrikes födda. De största sysselsättningsökningarna kommer att ske bland utrikes födda.

Advertisements

– Åtta av tio nya jobb går till utrikes födda samtidigt som sysselsättningsgraden bland de utrikes födda ökar med två procentenheter. Det är ett glädjebesked i en tid när många nyanlända ska in på den svenska arbetsmarknaden, säger Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör, via ett pressmeddelande.

Fler arbetslösa med låg utbildning
Under 2017 stiger antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen från 363 000 till 370 000 personer. Nästa år väntas endast mindre förändringar av antalet inskrivna arbetslösa. Samtidigt ökar andelen av de inskrivna arbetslösa som har en svagare ställning på arbetsmarknaden. Under 2018 väntas denna grupp utgöra 78 procent av de inskrivna arbetslösa.

Advertisements

– Vi ser att antalet inskrivna arbetslösa med kort utbildning successivt stiger, inte minst bland utrikes födda. Därför är den kommande utbyggnaden inom vuxenutbildningen ett viktigt steg för att fler utrikes födda ska komma i arbete, säger Mikael Sjöberg.

Prognos för antal arbetslösa i åldrarna 16-64 år, enligt Arbetskraftsundersökningarna:

  • 7,0 procent, 356 000 personer, år 2016
  • 6,6 procent, 342 000 personer, år 2017
  • 6,7 procent, 348 000 personer, år 2018

 

 

Delningar
Delningar