Sportlovsveckan blev kvar – började som besparingsåtgärd under kriget

Sportlovet har sitt ursprung från andra världskriget, då stängdes skolor för att minska uppvärmningskostnader. Foto: Lotta Bergstrand.

 

Kokslov infördes 1940 för att spara på uppvärmningen av skolorna. Lovet har levt kvar sedan andra världskriget. Det var ransoneringstider i Sverige. Skolorna stängdes för att spara in på stenkol och koks, som man eldade med för uppvärmning.

Advertisements

Dick Harrison som är professor i historia vid Lunds Universitet berättar att sportlovet har benämnts med många olika namn såsom februarilov, vinterlov, vårvinterlov, skollov under senvintern och kokslov.

Började som besparingsåtgärd
Det svenska sportlovet startade i och med ransoneringen under andra världskriget.

Advertisements

– Bränslekommissionen införde 1940 kokslov för att minska kostnaden för uppvärmningen av skolor. Till ransoneringsbehovet kom en önskan att stadsbarn skulle ägna sig åt hälsosamma aktiviteter i det fria, exempelvis skidåkning. Fjällresor för skolungdom hade arrangerats sedan ett par decennier men blev nu mer organiserade. Flertalet bedömare var positiva till kokslovet. Den kritik som förekom bottnade framför allt i fruktan för att de barn som var beroende av skolbespisning inte skulle få tillräckligt mycket mat under veckan, berättar Dick Harrison.

Förändrades under 50- och 60-talet
Efter andra världskriget var det inte självklart att loven skulle leva vidare, men på 1950-talet tillkom ytterligare argument och omkring 1960 hade lovet slagit igenom i hela Sverige.

Advertisements

– Från skolhälsovården påpekades att risken för att barn skulle smittas av infektioner var som störst under senvintern och att ett lov var att rekommendera ur medicinhygieniskt perspektiv. Från att främst ha varit en stadsföreteelse spred sig nu sportlovet över hela Sverige och hade fullständigt slagit igenom omkring 1960, berättar Dick Harrison.

Främst i Väst- och Nordeuropa
– Liknande lov förekommer i många länder, främst i Väst- och Nordeuropa. I Finland går de tillbaka till 1920-talet och har varit kända som hiihtoloma, (”skidlov”) och talviloma (”vinterlov”). I Danmark och Norge är företeelsen känd som vinterferie, avslutar Dick Harrison, professor i historia vid Lunds Universitet.

Delningar
Delningar