Solklar miljösatsning i Stora Skedvi får avslag

Mattias och Ingemar Wernersson vid kyrkans parkering, med deras fastighet bakom. Foto: Lotta Bergstrand.

Miljö- och byggnadsnämnden i Säters kommun avslår familjen Wernerssons ansökan om att få installera solceller på bostadshus och ekonomibyggnad. Motivet till avslaget är att området runt kyrkan förvanskas.
Wernerssons lämnade in sin ansökan till miljö- och byggnadskontoret i april i år och vid nämndens möte den 20 september avslog ansökan. Fastigheten ligger intill kyrkan i Stora Skedvi och är utpekad som övrigt intresse för kulturmiljövård.

Advertisements

– Motiveringen till vårt beslut är förvanskningen, Länsstyrelsens yttrande väger tungt. Känsliga kulturmiljöer kontra grön energi skapade diskussioner i nämnden. Beslutet om avslag togs av en enig nämnd, säger Kristoffer Olerås (C), miljö- och byggnadsnämndens ordförande.

Länsstyrelsen anger i sitt yttrande att den planerade solcellsanläggningen inte är lämplig att uppföra i denna känsliga kulturmiljö.

Advertisements

Taket syns inte från kyrkan
Huset ligger nästgårds med kyrkans fastighet och har sin gavel mot kyrkan. Vid kyrkans parkering och ingång syns inte takets beklädnad. Kanske om man står i kyrktornet men inte för de dagliga besökarna.

– Vi har frågat ända sedan i maj om kommunens tjänstemän eller Länsstyrelsen vill komma ut och titta på plats, men ingen har varit här, det är dålig stil, säger Mattias Wernersson.

Advertisements

Ingen av de närliggande fastighetsägarna har uttalat sig negativt, inte heller Säterbygdens församling.

– Jag har själv varit ut och tittat och även fler av ledamöterna. Vi har fått bilderna som är tagna av Mattias. Som jag har förstått det så har tjänstemännen varit ute och bildat sig en uppfattning. Enligt den informationen jag fått så är det så, säger Kristoffer Olerås (C), miljö- och byggnadsnämndens ordförande.

Lokala satsningar
Wernerssons gör denna satsning först och främst som en miljösatsning. Regeringen ökar också solinvesteringsstödet, men familjen känner sig motarbetade av Säters kommun.

– Nämnden är överens om att man ska satsa på grön energi, haken i det här fallet är kulturmiljöer kontra grön energi, vi har inte haft något liknande ärende. Vi får se om de överklagar till Länsstyrelsen, då blir det belyst och utrett. Då tittar Länsstyrelsen på om det är förvanskning och om just det här huset ligger inom den känsliga kulturmiljön, säger Kristoffer Olerås.

Kommunen måste väl själv gjort en utredning i frågan?
– Ja, kommunen har tittat på det här också, men det är Länsstyrelsen som reagerat på kulturmiljön. Det är ett tolkningsärende, säger Kristoffer Olerås (C), miljö- och byggnadsnämndens ordförande.

Överklagar
Wernerssons har bestämt sig för att överklaga miljö- och byggnadsnämndens beslut om avslag. Samtidigt som avslaget klubbades även att de sökande ska få betala en avgift om 5 154 kronor för handläggning av ärendet.

Kyrkan ska ta sin kraft uppifrån
Runt om i Sverige diskuteras det mycket om solpaneler på eller i anslutning till kyrkor. Vargöns kyrka i Skara stift har solpaneler på taket. Kyrkan är byggd på 70-talet och omfattas inte av tolkningar av kulturminneslagen. Bengt Mökander, Kyrkogårds- och fastighetschef på Västra Tunhems Pastorat tror att fler äldre kyrkor även kommer att ha solpaneler.

– Vi fick byggnadstillstånd efter en del jobb, men det gick vägen. Alla förtroendevalda var oerhört positiva till detta. Flera tyckte att kyrkan ska ta sin kraft uppifrån och det är ju helt riktigt, säger Bengt Mökander.

Bengt berättar att fler äldre kyrkor planerar för solceller och att kulturen i Sverige är på väg att ändras. I Tyskland till exempel är det vanligt med solpaneler på kyrktak. Och om kyrkan själv har solpaneler torde det inte vara problem för grannfastigheter.

 

 

Delningar
Delningar