Snart kan fiskarna vandra mellan sjöarna

Inlopp till Ljustern förbättras för att berika växt- och djurliv. Foto: Lotta Bergstrand.

På tisdagen startades grävning i ån som ansluter till Ljustern i korsningen Maggsta–Dalkarlsnäs i Säter. Ulf Ljusteräng som är ordförande i Säters fiskevårdsområdes förening (FVOF) berättar att grävningen görs så att fisk och andra djur kan vandra mellan sjöarna.
FVOF har ansökt om medel för att åtgärda sträckan från vägtrumman ner till Ljustern. Ån är en så kallad vattenförekomst vilket medför att det ställs lagliga krav på skötsel. Det kan till exempel handla om att hålla ån öppen och möjlig för fiskarna att vandra mellan vattendragen. En av åtgärderna är att bygga upp en liten vall vid vägtrumman så att vattennivån blir högre.

Advertisements

– Fisk, växter och djur har inte kunnat ta sig mellan sjöarna här. Det största hindret är längre ner vid den gamla kraftstationen, säger Ulf Ljusteräng.

Klart om några dagar
Bidraget om 57 000 kronor kommer från Länsstyrelsen. De beviljade 80 procent av projektets kostnader.

Advertisements

– Nästa år, när nya vattenlagen träder i kraft då ska verksamhetsutövarna bekosta allt så då är det tveksamt om man kan få statliga pengar till liknande arbeten, berättar Ulf Ljusteräng.

Grävningen i ån beräknas ta några dagar, sen ska allt vara klart.

Advertisements


Delningar
Delningar