Skridskobana på Rådhustorget – på sommaren boulebana

Blir det skridskobana på Rådhustorget? Kommunfullmäktige har fått en ny fråga att ta ställning till. Foto: Lotta Bergstrand.

Säters kommun har fått in ett medborgarförslag där förslagsställaren önskar att kommunen gör en skridsko- och boulebana på Rådhustorget i centrala Säter.

Advertisements

Arto Lipponen har skrivit medborgarförslaget som inkom till Säters kommun den 29 december.

”Jag skulle vilja ha en skridskobana på Rådhustorget som exempelvis sommartid skulle kunna användas som boulebana”, skriver Arto Lipponen.

Advertisements

Tas upp i fullmäktige
Först behandlas medborgarförslaget i kommunfullmäktige. På fullmäktigemötet får förslagsställaren berätta om sitt medborgarförslag. Därefter beslutar församlingen om hur förslaget ska beredas för slutgiltigt beslut. Antingen får en nämnd beslutsrätt eller så kommer frågan tillbaka till kommunfullmäktige för avgörande.

Debatt vid avgörande
Vid medborgarförslagets första anhalt i kommunfullmäktige sker ingen debatt bland ledamöterna. De som föredrar sitt medborgarförslag möts av en tyst församling. Detta kan säkert upplevas en aning märkligt men det beror på att ett ärende måste beredas innan beslut. När ärendet har beretts av nämnd eller styrelse och ligger för avgörande, då debatterar ledamöterna.

Advertisements

 

 

Delningar
Delningar