Skärpt regleringen av elnätsavgifterna

Nya bestämmelser för elnätsavgifter kan ge en sänkning med upp till 21 procent 2020. Foto: Lotta Bergstrand.

Regeringen inför nya bestämmelser för att reglera intäkterna från elnätsverksamhet. Det innebära att de flesta elnätskunderna kan få upp till 21 procent lägre elnätsavgifter från 2020.

Advertisements

– Med de nya bestämmelserna kommer elnätsavgifterna sänkas med upp till 21 procent för kunder som i dag har höga elnätsavgifter. Den nya regleringen skapar balans mellan kundernas rätt till skäliga elnätsavgifter och elnätsbolagens möjligheter till skälig avkastning och nödvändiga investeringar. Samtidigt minskar vi risken för långdragna domstolsprocesser kring elnätsavgifterna, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan (S) i ett pressmeddelande.

Höga avgiftshöjningar
Regeringen konstaterar att elnätsföretagen över tid haft möjlighet till höga avgiftshöjningar. Och i många fall har elnätsavgifterna slutligt kunnat fastställas först efter långdragna domstolsprocesser.

Advertisements

Kan sänkas
De nya bestämmelserna innebär att elnätsavgifterna kan komma att sänkas för de flesta kunderna med som mest cirka 21 procent. Sänkningarna kommer att bli olika stora beroende på vilket elnätsföretag man debiteras från.

Maxbelopp
Regleringen innebär att Energimarknadsinspektionen beslutar om ett maxbelopp som benämns intäktsram. Elnätsföretagen får själva avgöra hur mycket av intäktsramen som de behöver använda för att bedriva verksamheten, intäktsramen är endast ett tak för hur mycket elnätsföretagen högst får debitera kunderna. Nuvarande period pågår fram till 2019. De nya bestämmelserna gäller från och med nästa tillsynsperiod som startar år 2020.

Advertisements


Delningar
Delningar