Sista chansen för fastighetsägare att förnya sina servitut

Rätt att använda en brunn kan vara ett exempel på avtalsservitut som bör förnyas. Foto: Lotta Bergstrand.

Nu är det bara ett par månader kvar för de fastighetsägare som vill förnya gamla servitut. Lantmäteriet rensar bort avtalsservitut och nyttjanderätter som är inskrivna före 1 juli 1968 om de inte förnyas senast vid utgången av år 2018.
Enligt Lantmäteriet så har endast 18 procent av gamla servitut och nyttjanderätter förnyats i Dalarna. Därför uppmanar nu Lantmäteriet att det är hög tid att förnya sitt gamla servitut om man vill att de ska gälla i framtiden.

Advertisements

– Att inskrivningen tas bort ur fastighetsregistret betyder i och för sig inte att servitutet eller nyttjanderätten blir ogiltig, men det kan ha stor betydelse för om servitutet ska fortsätta gälla om fastigheten byter ägare, säger Olof Unger, fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet.

Se vilka servitut som finns
På Lantmäteriet sida Min fastighet kan man logga in och se uppgifter om sin fastighet och där finns information om eventuella servitut.

Berörda inskrivningar

De inskrivningar som är föremål för bortrensning är: Avtalsservitut, de skrivs mellan fastighetsägarna där den ena fastigheten ges rätt att använda något specifikt på den andra fastigheten, till exempel en brunn. Nyttjanderätt, som är en rätt för en person att på visst sätt använda någon annans fastighet, till exempel så har en person med nyttjanderätt rätt att nyttja hästhagen på fastigheten. Avkomsträtt, det är en förmånsrätt på en fastighet. Avkomsträtt följer med fastigheten även vid försäljning. Exempel: Barnen tog över gården och föräldrarna garanterades att bo kvar och fick viss försörjning från gården under sin livstid.

Advertisements


Delningar

Advertisements
Delningar