Sista chansen för fastighetsägare att förnya sina servitut – Lantmäteriet rensar

Gamla servitut försvinner om fastighetsägaren inte begär förnyelse. Foto: Lotta Bergstrand.


Lantmäteriet menar att en halv miljon inaktuella servitut och nyttjanderätter kan försvinna när de rensar det officiella fastighetsregistret. Nu är det hög tid att se över fastighetens servitut.

Advertisements

Avtalsservitut och nyttjanderätter som är inskrivna före 1 juli 1968 tas bort ur registret om de inte förnyas i år. Förnyelse måste du som fastighetsägare begära.

– Den fastighetsägare som vill ha kvar uppgifterna i registret måste själv begära att de förnyas och det är hög tid att göra det nu, säger Olof Unger, fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet via ett pressmeddelande.

Advertisements

Servitut tas bort
Under 2019 genomför Lantmäteriet en rensning av gamla och inaktuella avtalsservitut och nyttjanderätter ur det officiella fastighetsregistret. Servitut som kommit till genom en lantmäteriförrättning, så kallade officialservitut, berörs inte av ändringarna.

– Att inskrivningen tas bort ur fastighetsregistret betyder i och för sig inte att servitutet eller nyttjanderätten blir ogiltig, men det kan ha stor betydelse för om servitutet ska fortsätta gälla om fastigheten byter ägare, säger Olof Unger.

Advertisements

Få har anmält förnyelse
Lantmäteriet räknar med att 300 000 inskrivna avtalsservitut och rättigheter behöver förnyas, men hittills har bara 80 000 blivit förnyade. I Dalarna hade 1 459 servitut av 10 883 förnyats i fastighetsregistret den 31 mars i år. Det motsvarar 13 procent.

– Det är svårt att säga om det beror på att många fastighetsägare inte känner till den planerade rensningen eller att man tycker att man har god tid på sig att förnya inskrivningarna. Det kan också vara så att det finns fler gamla servitut än vi räknat med som inte längre är aktuella och därför inte behöver förnyas, säger Olof Unger.

Delningar
Delningar