Sex vargar får fällas i Dalarna

Efter jakten vintern 2017 fanns fler revir än tidigare och att antalet familjegrupper har ökat. Foto: Lotta Bergstrand.

Den 28 september beslutade Länsstyrelsen om licensjakt på varg i Dalarna. Enligt beslutet får jakt bedrivas inom Flatenreviret, söder om Smedjebacken. Totalt får högst sex vargar fällas.
Länsstyrelsen meddelar att jakten får bedrivas mellan den 2 januari och den 15 februari 2018, eller till dess att Länsstyrelsen avlyser jakten.

Advertisements

– Vår bedömning är att licensjakten är en effektiv, kontrollerbar och hållbar del av en aktiv vargförvaltning, om den sker i begränsad omfattning. Målet med licensjakten är att begränsa negativa sociala och ekonomiska konsekvenser, samt att öka acceptansen för varg, säger Jonas Bergman, funktionssamordnare på Länsstyrelsens viltförvaltningsfunktion via ett pressmeddelande.

Samverkan över länsgränserna
Den svenska vargstammen förvaltas i sin helhet. Därför samverkar länsstyrelserna om hur jaktuttaget ska fördelas. Länsstyrelserna i det mellersta förvaltningsområdet som Dalarna tillhör, har enats om att det totala uttaget för 2018 ska vara högst 22 vargar.

Advertisements

Flatenreviret, söder om Smedjebacken
Länsstyrelsen har bedömt att Flatenreviret, söder om Smedjebacken, är det mest lämpade reviret i Dalarna för jakt.

Fler revir
2016 fick 24 vargar fällas i det mellersta förvaltningsområdet. Effekten på populationsnivå blev att vargstammen efter jakten vintern 2017 hade fler revir än tidigare och att antalet familjegrupper ökat, viket visar att spridningen av vargstammen eller gynnsam bevarandestatus inte har påverkats negativt av tidigare beslut, meddelar Länsstyrelsen Dalarna.

Advertisements

Fördelat jaktuttag mellan län
I mellersta rovdjursförvaltningsområdet fördelas jaktuttaget enligt följande: Värmland 6 individer, Örebro 2, Dalarna 6, Gävleborg 2 och Västmanland 6 individer.

 

 

Delningar
Delningar