Säters kommun vill samarbeta med Borlänge Energi i avfallsfrågor

Säters kommun vill samarbeta med Borlänge kommun för att uppnå en bättre miljö. Foto: Lotta Bergstrand.

Borlänge Energis styrelse har beslutat att föreslå Borlänge kommun att de inleder ett samarbete med Säters kommun om avfallsfrågor. Säters kommun ser många fördelar med ett avtalat samarbete.
Borlänge och Säters kommun har konkreta planer för att samverkan inom avfallsområdet. Frågan har diskuterats under flera år och nu finns ett förslag som Borlänges kommunfullmäktige och Säters kommuns kommunfullmäktige ska besluta om.

Advertisements

Bättre miljö
Syftet är för att uppnå en bättre miljö i enlighet med EU:s avfallsdirektiv samt nationella lagar och miljömål meddelar Säters kommun i ett pressmeddelande.

– Borlänge Energi har under en tid diskuterat ett samarbete med Säters kommun, främst inom avfallsområdet. En sådan samverkan avser att skapa bästa möjliga förutsättningar för att omhänderta hushållsavfall i båda kommunerna. Med en sådan samverkan kan transportbehovet minimeras och nyttan med avfallet som resurs tillfaller berörda kommuners invånare, säger Kerstin Rahm (S) som är Borlänge Energis ordförande.

Advertisements

– Vi är mycket nöjda med hur avfallshanteringen fungerar idag, utifrån de förutsättningar som finns. Det finns många fördelar med att samverka med Borlänge Energi, framför allt kommer vi kunna utveckla verksamheten ännu mer tillsammans. Det finns stora utmaningar framöver och de tror vi bäst hanteras tillsammans, säger Mats Nilsson (S) som är kommunstyrelsens ordförande i Säters kommun.

Fler kärl
Säters kommun har i dagsläget bara ett sopkärl medans Borlänge har två; ett för brännbart avfall och ett för komposterbart avfall. Basservice, ett 190 liters kärl för brännbart avfall och ett 130 liters kärl för komposterbart avfall kostar 1838 kronor per år. I Säters kommun kostar ett 190 liters kärl 1709 kronor per år.

Advertisements

Hur detta samarbete kommer att påverka renhållningstaxan i Säters kommun återstår att se.

 

 

Delningar
Delningar