Säters kommun klarade prövning av beslut om bidrag till Stampen – Överklagandet inkom för sent

Överklagat beslut om bidrag till Stampen avslås. Foto: Lotta Bergstrand.


En boende i Säters kommun överklagade kommunens beslut om 2017 års evenemangsbidrag till Stampen. Dom har nu fallit och förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Den 11 juni 2017 inkom överklagandet till förvaltningsrätten. Beslutet om att ge Säterstampen ett bidrag om 55 000 kronor togs av kommunstyrelsen den 14 mars 2017. Beslutet anslogs mellan den 17 maj och 8 juni 2017. Det innebär att överklagan inkom tre dagar för sent och förvaltningsrätten meddelar i domslutet att:

Advertisements

”Omständigheterna kan därför inte beaktas av förvaltningsrätten vid prövning av om det överklagande beslutet är olagligt.”

Avregistrerad förening
Mannen som överklagade Säters kommuns beslut menar att beslutet skulle upphävas på grund av att Säterstampen är avregistrerad som förening hos Bolagsverket. Vilket i sig medför att bidraget utbetalas till en enskild person. Han menar också att evenemang bör inbringa dubbelt så stora inkomster som summan av bidraget från kommunen.

Advertisements

Säters kommun svarar förvaltningsrätten med att de motsätter sig att beslutet ska upphävas och framför att kulturföreningen Säterstampen inte är avregistrerad som ideell förening utan är fortfarande aktiv. Däremot medger kommunen att föreningen är avregistrerad från den näringsdrivande delen hos Boverket. Här kan man anta att de menade Bolagsverket.

Delningar

Advertisements
Delningar