Säters kommun kan bli av med IVPA – första hjälpen, efter nyår

Om inte kommunen och landstinget kommer överens upphör första hjälpen i Säters kommun. Foto: Lotta Bergstrand.

Räddningstjänsten har Prio 1 bilar, i väntan på ambulans, som åker på två olika larm; första hjälpen och vid fara för liv. Efter nyår kan första hjälpen upphöra om inte landstinget och kommunerna kommer överens.
SOS-Alarm har sagt upp avtalet med Räddningstjänsten Dala Mitt, för den del som handlar om utalarmering av första hjälpen. I väntan på ambulans, IVPA, åker på två olika larm; första hjälpen som kommunerna betalar och vid fara för liv, som Landstinget Dalarna bekostar.

Advertisements

– SOS-Alarm har på uppdrag av Landstinget Dalarna påpekat att den utalarmering som de gör till oss på första hjälpen inte är förenligt med hälso- och sjukvårdslagstiftningen. På grund av att det inte är landstinget som åker ut och ger hjälp utan det är räddningstjänsten, säger Leif Andersson som är förbundschef på Räddningstjänsten Dala Mitt.

Landstinget och kommunerna måste komma överens
För att räddningstjänsten ska kunna fortsätta bedriva verksamheten första hjälpen krävs att landstinget och kommunerna kommer överens. Och det krävs politiska beslut menar Andersson.

Advertisements

– Landstinget menar att de är huvudmän för hälso- och sjukvård. Här gör vi ett uppdrag för kommunerna och de menar att SOS-Alam inte har juridisk rätt att larma oss, så det är därför de sagt upp avtalet. Jag ser väl inga större möjligheter till framgång på tjänstemannanivå utan det måste till politiska beslut, både inom landstinget och i kommunerna. De måste komma överens, säger Leif Andersson.

Hälften av utryckningarna kan försvinna
Vid fara för liv handlar i princip om larm om hjärtstillestånd och vid andningsuppehåll och i stort sett resten av Prio 1-larmen handlar om första hjälpen.

Advertisements

– Det här kostar inte landstinget något. Vi debiterar medlemskommunerna för detta. Det här handlar om drygt hälften av IVPA-verksamheten, säger Leif Andersson.

Trygghet för medborgarna
Förbundschefen vet inte när ett beslut kan komma från landstinget.

– Om vi ska kunna fortsätta med verksamheten och behålla samma grad av trygghet gentemot medborgarna i kommunerna krävs att Landstinget Dalarna godkänner Räddningstjänsten Dala Mitt som en så kallad frivillig part, då har SOS-Alarm rätt att larma ut oss, säger Leif Andersson.

Bollen ligger hos kommunerna
Räddningstjänsten Dala Mitt är utförare på kommunens uppdrag så frågan ligger på kommunerna att lösa. Kommunerna, varav Säters kommun är en kommun, måste därmed komma överens med landstinget. Annars upphör verksamheten efter nyår.

 

 

Delningar
Delningar