Säters kommun har ingen IVPA-första hjälpen – Prio 1 bilens verksamhet har halverats

Ingen överenskommelse mellan Säters kommun och Landstinget Dalarna – nu kommer Prio 1 bilen endast vid fara för liv. Foto: Lotta Bergstrand.

Förbundschefen på Räddningstjänsten Dala Mitt meddelade i oktober 2017 att politikerna i landstinget och i kommunerna måste komma överens om verksamheten ska fortsätta. Idag har Prio 1 bilens verksamhet med första hjälpen upphört.
Tidningen rapporterade redan i oktober 2017 om att Säters kommun kunde bli av med första hjälpen. Prio 1 bilar, i väntan på ambulans, IVPA, har åkt på två olika larm; första hjälpen som kommunerna betalade för och vid fara för liv, som Landstinget Dalarna bekostar.

Advertisements

– SOS-Alarm har sagt upp avtalet med landstinget och landstinget säger att de inte kan skriva avtal. Prio 1 bilen kommer att åka som vanligt förutom på de larm som landstinget inte skrivit avtal om. Det är de som sätter nivån på vad de ska åka på. Jag, Socialdemokraterna, tillsammans med Centerpartiet har försökt att få behålla verksamheten i Säter, men det har inte varit möjligt, säger Mats Nilsson(S), kommunstyrelsens ordförande i Säters kommun.

Vem är det som säger nej?
– Det är landstinget och SOS-Alarm som tillsammans har det här avtalet. Landstinget säger att det är en sådan typ av verksamhet som inte är förenligt med hälso- och sjukvårdslagstiftningen. SOS-Alarm och landstinget tar nu fulla ansvaret för alltihopa. Det blir ingen skillnad på det som vi kallar IVPA, den bilen kommer att finnas kvar och åka på exakt lika larm som tidigare men de extra larm som vi betalat för, kommer de inte att åka på, säger Mats Nilsson (S).

Hälften av IVPA-verksamheten

Leif Andersson som är förbundschef på Räddningstjänsten Dala Mitt berättade i oktober att första hjälpen handlar om drygt hälften av IVPA-verksamheten.

Advertisements

– Så kan det vara. Jag vet inte om det är riktigt sant att de skulle motsvara hälften av Prio 1 bilens utryckningar. Säters kommun betalade för dessa utryckningar och vi har försökt att få ha det kvar. Men när inte SOS-Alarm kan ha kvar det ansvar de hade förut och när landstinget säger nej och vi vill, men vi får inte. Där har vi stått nu på slutet, säger Mats Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Säters kommun.

Trygghet för medborgarna
Räddningstjänstens service med första hjälpen har skapat trygghet och lugn hos de som fått hjälp. De har till exempel larmats ut när någon ramlat och behöver hjälp. Nyligen fick en kvinna som halkat omkull i Säter vänta i två timmar på en ambulans. Ingen Prio 1 bil kom.

Advertisements

– Om vi ska kunna fortsätta med verksamheten och behålla samma grad av trygghet gentemot medborgarna i kommunerna krävs det att Landstinget Dalarna godkänner Räddningstjänsten Dala Mitt som en så kallad frivillig part, då har SOS-Alarm rätt att larma ut oss, säger Leif Andersson.

Vad säger oppositionsrådet om saken?
– Det visar tydligt att Socialdemokraterna och Centerpartiet behöver hjälp med arbetet i denna fråga. De har misslyckats med att få till detta samarbete så nu står Säterborna utan denna extra trygghet. Pengar finns, så det är bara ett avtal som sätter stopp, säger Tommy Andersson (M).

Landstinget har ingen synpunkt

Gunnar Barke (S), landstingsstyrelsens ordförande meddelar att IVPA-verksamheten från landstinget kommer att fortsätta som tidigare.

– När det gäller IVPA-verksamheten så gör vi en genomgång för att säkra att det ska fungera. Alla som behöver hjälp ska få hjälp på ett bra sätt, säger Gunnar Barke (S), landstingsstyrelsens ordförande.

Kommer Landstinget Dalarna att godkänna Räddningstjänsten Dala Mitt som en frivillig part, så att verksamheten med första hjälpen kan fortsätta i Säter?
– Det kan jag inte ha någon synpunkt på. Professionen måste se till att ha tydliga och klara kriterier för hur och när de åker ut på larm. Samarbetet med räddningstjänsten har varit mycket bra, säger Gunnar Barke (S).

 

Läs tidigare artikel:
Säters kommun kan bli av med IVPA – första hjälpen, efter nyår

 

Delningar
Delningar