Regionrådskandidaten Sofia Jarl besökte Säter

Sofia Jarl och Hans Johansson från Centerpartiet. Foto: Lotta Bergstrand.

 

På tisdagen den 10 april hade Sofia Jarl (C) ett officiellt besök i Säter. Sofia kom i egenskap av kandidat till det nya regionfullmäktige. Tillsammans med kommunföreträdare pratade de om prioriteringar och satsningar.
Sofia Jarl (C) som tidigare har varit bland annat kommunalråd i Gagnef kommun toppar Centerpartiets lista inför höstens val till regionfullmäktige. Delegationen från Säters kommun var Hans Johansson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen, Malin Lilja Altörn, folkhälsoplanerare och kommunchefen Pär Jerfström.

Advertisements

– Om jag blir regionsråd efter höstens val så lovar jag att ni i Säters kommun kommer att se mig här oftare, säger Sofia Jarl (C).

Näringsliv
Programmet som kommunledningen hade satt ut för besöket var att visa kommunens satsning på varmvattenbassängen och vidare besökte sällskapet företaget Dalform. Just hälsa och näringslivsfrågor var ett återkommande samtalsämne under mötet.

Advertisements

– Jag vill lyfta fram företagen i bygden, småföretagare är viktiga för länet med dess innovationskraft. Det är också viktigt att man som politiker är ute i verkligheten, det är en förutsättning för att kunna fatta rätt beslut, berättar Sofia Jarl (C).

Hälsa
Pär Jerfström berättar att färsk statistik visar att Säterborna mår bra. Sofia Jarl (C) poängterar dock att länet som helhet ligger under rikssnittet och att hälsofrågor måste lyftas upp. Det var sällskapet helt eniga om.

Advertisements

– Kopplat till friskvård så gjorde vi satsningen på varmvattenbassängen, säger Hans Johansson (C).

 

Hans Johansson (C), Sofia Jarl (C), Pär Jerfström och Malin Lilja Altörn på Bollie i Säter. Foto: Lotta Bergstrand.

Bättre samarbeten
På flera områden som kommunen och Landstinget Dalarna samarbetar idag såg de utvecklingsmöjligheter.

– Psykiskt ohälsa är ett område som vi måste hitta ett sätt att samarbeta på så vi kan uppnå ett bättre resultat. Vi behöver jobba mer med barnen i fokus. Även förebyggande arbete inom psykisk ohälsa bör sättas in, säger Malin Lilja Altörn.

– Näringsliv, hälsa och infrastruktur, allt hör ihop. Jobb och försörjning är den viktigaste grunden för välmående, det är därför dessa frågor måste prioriteras, säger Sofia Jarl (C), regionrådskandidat.

Delningar
Delningar