Radonbidraget återinfört – 50 procentigt bidrag för åtgärder

Radonmätare kan hyras på Säters kommuns miljökontor. Foto: Lotta Bergstrand.


Från och med den 1 juli återinförde regeringen bidrag för radonsanering. Stödet syftar till att minska halten av radon i en- och tvåbostadshus och på så sätt minska hälsoproblemen kopplade till radon i bostäder.

Advertisements

– Väldigt många människor i Sverige påverkas av för höga radonhalter i sina bostäder. Radon orsakar omkring 500 cancerfall varje år. Genom att återinföra radonbidraget och öka antalet radonsaneringar kan vi nu minska den hälsopåverkan som radonet har, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP).

50 procent
Regeringskansliet meddelar att bidraget täcker 50 procent av skäliga åtgärdskostnader upp till 25 000 kronor. Efter slutförd sanering ska radonhalten vara högst 200 becquerel per kubikmeter. Regeringen har avsatt totalt 31,5 miljoner kronor för 2018 och 72 miljoner årligen för 2019-2021. Ansökan om stöd görs till länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Advertisements

Radonmätare hos kommunen
Säters kommun erbjuder fastighetsägare möjlighet att hyra mätutrustning. 125 kronor per vecka kostar det att hyra radonmätare av kommunen. Det är fastighetsägarens ansvar att hålla koll på radon.

– Den utrustning som vi har ger en indikation, därefter bör man göra en längre mätning. Man mäter radon under uppvärmd tid på året mellan oktober och mars, berättar Helena Olander, miljö- och byggchef på Säters kommun.

Advertisements

500 cancerfall om året
Radon som är en gas finns naturligt i luften, marken och vattnet. Det är när radonhalterna i ett hus eller på en arbetsplats är höga som det kan vara skadligt för hälsan. Boverket menar att man räknar med att radon orsakar omkring 500 cancerfall varje år.

Delningar
Delningar