Prisbasbeloppet höjs med 1 000 kronor

Ogifta pensionärer som har hel garantipension får 177 kronor mer per månad nästa år. Foto: Lotta Bergstrand.

Regeringen har beslutat att prisbasbeloppet för 2019 ska ligga på 46 500 kronor. Det är en höjning med 1 000 kronor, eller 2,2 procent, jämfört med 2018. Prisbasbeloppet används bland annat inom trygghetssystemen, pensionerna och inom skattesystemet.

Advertisements

– Prisbasbeloppet höjs för att se till att våra trygghetssystem hänger med i prisutvecklingen. Vi gör det för att pensionerna och andra ekonomiska stöd inte ska urholkas och halka efter prisutvecklingen i samhället i stort, säger socialminister Annika Strandhäll (S).

Mer i pension
Höjningen innebär att garantipensionen och andra socialförsäkringsförmåner som baseras på prisbasbeloppet höjs med 2,2 procent för 2019. Regeringskansliet menar att för en ogift pensionär som har hel garantipension innebär detta en förstärkning med 177 kronor per månad från januari 2019.

Advertisements

Sjuk- och föräldrapenningen höjs
Garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättningen, det som tidigare kallades för förtidspension höjs, likaså innebär höjningen av prisbasbeloppet att ersättningarna från sjuk- och föräldrapenningen blir högre, då taken i försäkringarna räknas utifrån prisbasbelopp.

Advertisements
Delningar
Delningar