Personer med psykisk ohälsa ska få bättre bemötande i sjukvården

Kartläggning visar att fyra av tio med erfarenhet av psykisk ohälsa upplever att de har blivit orättvist bemötta inom psykiatrin. Foto: Lotta Bergstrand.


Bemötandet inom hälso- och sjukvården för personer med psykisk ohälsa ska bli bättre. Socialstyrelsen får 3 miljoner kronor och i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida utbildningsmaterial till personal som arbetar inom dessa verksamheter.

Advertisements

Socialstyrelsen ska i samråd med Diskrimineringsombudsmannen och Folkhälsomyndigheten genomföra uppdraget och det ska slutredovisas senast den 30 november 2019.

– Psykisk ohälsa är vår tids stora folksjukdom. Människor som lider av psykisk ohälsa ska bemötas på bästa tänkbara sätt oavsett vilken del av vården man träffar. Ett bra bemötande är en förutsättning för bra vård, säger socialminister Annika Strandhäll (S), via ett pressmeddelande.

Advertisements

Fyra av tio upplever orättvisa
Förra året publicerade Nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) en kartläggning över diskriminering i samband med psykisk ohälsa. Kartläggningen visar att fyra av tio med erfarenhet av psykisk ohälsa upplever att de har blivit orättvist bemötta inom psykiatrin. Regeringen menar att patienterna uttrycker även i undersökningen att det saknas kontinuitet. Och att tillgängligheten till vård är dålig och att förekomsten av stafettläkare inom psykiatrin och primärvården leder till brister i vården.

Utbildningsmaterial
Socialstyrelsen ska enligt uppdraget ta fram och sprida ett målgruppsanpassat utbildningsmaterial om bemötande i hälso- och sjukvården av patienter med psykisk ohälsa. Utbildningsmaterialet ska rikta sig till personal inom verksamheter i hälso- och sjukvården som möter patienter med psykisk ohälsa.

Advertisements


Delningar
Delningar