Frågan om läxfri skola skapade debatt

På kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april togs beslut om att avslå Vänsterpartiets motion om läxfri skola. Sverigedemokraterna tycker att Vänsterpartiet skiter i högpresterande barn. I…


Skillnader bland adhd-diagnoser utreds

Socialstyrelsen ska utreda vad som ligger bakom regionala skillnader i diagnostisering och läkemedelsbehandling av adhd. Myndigheten får tre miljoner för utredningen som ska vara klar…