100 miljoners bygge invigs i Stora Skedvi

Efter flera år av planering, om- och tillbyggnader står nu Stora Skedvis nya skola, förskola, bibliotek och sporthall klart. Lördagen den 1 september inviger Säters…Utredning om psykisk ohälsa och beroende

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och analysera hur ofta och varför psykisk ohälsa och beroendeproblematik hör ihop. Bland de personer som söker hjälp…
Masugnen i Ulfshyttan renoveras

Masugnen i Ulfshyttan är idag är avspärrad för allmänheten på grund av rasrisk. Fastighetsägaren Bergvik Skog och Länsstyrelsen har därför påbörjat en omfattande renovering av…
Skärpt regleringen av elnätsavgifterna

Regeringen inför nya bestämmelser för att reglera intäkterna från elnätsverksamhet. Det innebära att de flesta elnätskunderna kan få upp till 21 procent lägre elnätsavgifter från…