Kriminaliteten ökar drastiskt i Säter

En allmän uppfattning är att brotten ökar i Säters kommun och allmänheten har rätt, bekräftar Erik Gatu, kommunpolis för Säter. Antalet anmälda brott har ökat…


Sjukpenningtalet fortsätter att minska

Sjukpenningtalet minskar för femte månaden i rad enligt en färsk rapport från Försäkringskassan. Antalet för juni har jämfört med ett år bakåt minskat med 1,4…
Nya trafikregler för kvarteret runt kyrkan

Den 15 augusti genomför Säters kommun trafikregleringar vid kvarteret runt kyrkan i centrala Säter. De nya trafikreglerna är för att förbättra tryggheten för elever. För…


Säter Triathlon en tradition från 1984

På lördag går årets triathlon av stapeln. Start, mål och kansli finns vid hundbadet vid Ljustern och vid Prästgärdsskolan. 145 personer är föranmälda. Tävlingen Säters…


Antalet sålda småhus i Sverige minskar

Omsättningen på småhusmarknaden minskar kraftigt. Antalet sålda småhus minskade med 17 procent under andra kvartalet 2017 jämfört med samma period förra året visar Lantmäteriets rapport…


Åsenvägen blir trafiksäkrare

Trafiksäkerhetsåtgärderna på Åsenvägen i Säter blev klara igår. Två stycken avsmalningar och en ny gång- och cykelväg gör Åsenvägen säkrare för gång- och cykeltrafikanter. Ombyggnationen…


Gratis bussar under Nostalgidagarna

Fredagen den 21 juli till söndagen den 23 juli är det Nostalgidagar i Säter och Säters kommun ordnar även i år gratis bussar under fredagen…