Oenighet om utvecklingsplan för Säterdalen

Oenighet i politiken om vad som ska prioriteras i Säterdalen. Foto: Lotta Bergstrand. Barbro Svensson.

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutade församlingen att föreslå kommunfullmäktige en utvecklingsplan för Säterdalen 2018. Moderaterna med stöd av Liberalerna yrkade på återremiss för att folkparksdelen ska prioriteras först, men röstades ner av majoriteten.
”Fäboden, leken och insatser för att förbättra trafiksäkerheten är de delar som prioriteras i den plan som kommunstyrelsen nu lämnar till kommunfullmäktige för beslut”, skriver Säters kommun i ett pressmeddelande. Kommunstyrelsen hade sitt möte den 7 november på Rådhuset i Säter.

Advertisements

– Barnen, som står i fokus, ska tycka att det är ett äventyr att besöka Säterdalen, säger Mats Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Majoritetens, Socialdemokraterna och Centerpartiets förslag fick enligt protokollet stöd av Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Förslaget som nu skickas till kommunfullmäktige utgår från den strategi som antogs tidigare i år. Debatten fortsätter således i kommunfullmäktige.

Advertisements

Prioritera Spikholmen
Tommy Andersson (M) yrkar på återremiss för att omarbeta planen så att utveckling av Spikholmen prioriteras först. Elsa Efraimsson Vestman (C) från majoriteten yrkade att kommunstyrelsen skulle besluta anta planerna enligt lagt förslag.

– Hur man kan ta lekplatser först när man måste se helheten. Folkparksdelen, Spikholmen, med rotundan, servering med mera måste fungera om vi ska ha fler besökare, säger Tommy Andersson (M).

Advertisements

Liberalera yrkade bifall till återremiss
Enligt protokollet framgår det inte att Moderaterna fick stöd för sin återremiss av Liberalerna.

– Ja, jag yrkade bifall till Tommys förslag om återremiss. Han har rätt i att man behöver ha hela planeringen klar. Det gäller byggnader, arrende, ja vad man vill med hela området. Det är väldigt dåligt att det inte framgår av protokollet att jag ställe ett yrkande, säger Birgitta Gustafsson (L).

Barnen viktigaste besökarna
I ett pressmeddelandet skriver kommunen att barnen är Säterdalens viktigaste besökare. Säterdalen är redan idag ett populärt besöksmål för barnfamiljer, förskolor och skolor men lekmiljöerna är till stor del föråldrade. Nu finns en plan för hur vi kan utveckla leken.

– Vi vill att Säterdalen ska erbjuda ett äventyr i unik naturmiljö med Ljusterån som en röd tråd, säger Mats Nilsson (S) via pressmeddelandet.

 

 

Delningar
Delningar