Nytt samarbetsavtal mellan polisen och kommunen

Erik Gatu, kommunpolis Lokalpolisområde Borlänge, Malin Lilja Altörn, sammankallande tjänsteman i BRÅ och Mats Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande i Säters kommun. Foto: Lotta Bergstrand.


Säters kommun har tecknat nytt avtal med polisen om prioriterade insatser för att minska brottsligheten och för att öka tryggheten i kommunen. Avtalet sträcker sig till 2019.

Advertisements

– Vi gör tre prioriteringar i avtalet: Medborgarlöfte, trygghetsvandring och stödjande insatser i arbetet med ungdomar, säger Erik Gatu, kommunpolis Lokalpolisområde Borlänge.

Brotten har minskat berättar Erik Gatu. Första halvåret 2017 låg totalt anmälda brott på 453 stycken och för samma period 2018 har de anmälda brotten minskat till 367 stycken.

Advertisements

Brottsförebyggande
Avtalet innehåller bland annat trygghetsvandring till kommunens företag. Polisen anordnar detta i samverkan med kommunen och försäkringsbolag i syfte att förebygga störning och brottslighet utifrån rutinaktivitetsteorin.

– Rutinaktivitetsteorin är en kriminologisk teori som säger att ett brott består av tre delar; det krävs en motiverad gärningsman, det krävs ett lämpligt offer och det krävs att det saknas en väktare. Om man tar bort någon av dessa delar då ska brottet inte ske enligt teorin. Detta är en sak som jag brukar ta upp när vi diskuterar grannsamverkan, berättar Erik Gatu.

Advertisements

Stödjande insatser
En annan del som avtalet tar upp är stödjande insatser i arbetet med ungdomar. Föräldramöten för elever i högstadiet ska genomföras i samverkan mellan socialtjänst, skola och polis en gång per år.

Samverkan ska bidra till att förebygga brott, bidra till avhållsamhet av kriminella gärningar och identifiera ungdomar i riskzon.

– Om vi identifierar ungdomar i riskzon kan vi fortsätta tillsammans och bygga upp någonting som skulle kunna stävja det innan det går vidare till grövre handlingar så vi ska få lugn och ro, säger Mats Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Säters kommun.

Bra samarbete
Polisen och Säters kommun samarbetar dels via BRÅ, Brottsförebyggande rådet.

– Vi har ett bra samarbete, det är nära och vi har inga problem att nå varandra, säger Malin Lilja Altörn som är sammankallande tjänsteman i BRÅ.


Delningar
Delningar