Nytt lagförslag ger billigare läkemedel

Regeringen sätter press på läkemedelsföretagen i nytt lagförslag. Foto: Lotta Bergstrand.


I en lagrådsremiss föreslår regeringen att det ska gå att byta ut läkemedel utanför läkemedelsförmånerna till ett likvärdigt utbytbart alternativ. Det ska bli billigare för den vanliga apoteksbesökaren.

Advertisements

– Vi vill öka patientens möjlighet att byta ut sitt läkemedel mot ett som är likvärdigt men billigare. Det kan minska kostnaderna när du ska köpa din medicin på apoteket, säger socialminister Annika Strandhäll (S) via ett pressmeddelande.

Press på läkemedelsföretagen
I pressmeddelandet framförs att förslagen läggs mot bakgrund av en utveckling där läkemedelsföretagen i större utsträckning väljer att hålla läkemedel utanför läkemedelsförmånerna. Detta kan medföra ökade kostnader för enskilda som behöver läkemedlen, och på sikt också undergräva det system för att hantera offentlig finansiering av läkemedel som finns.

Advertisements

Bytas till billigare alternativ
Det är i lagen om läkemedelsförmåner som ändringarna föreslås. De läkemedel som har skrivits ut utanför läkemedelsförmånerna ska som huvudregel bytas ut mot ett läkemedel inom förmånerna när alternativ finns.

– Det skulle göra att vissa patienter kan byta till billigare läkemedel mot till exempel högt blodtryck och hjärtsvikt, magsår samt depression, säger socialminister Annika Strandhäll (S).

Advertisements

Det föreslås även att läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen ska bli föremål för obligatoriskt utbyte när det finns ett utbytbart alternativ.

Stora förändringar
Ändringarna föreslås i helhet träda i kraft den 2 juni 2020, men i vissa mindre delar redan den 1 oktober 2018. I pressmeddelandet från regeringskansliet framskrivs att det är stora förändringar som både branschen och berörda myndigheter måste ges förutsättningar att ställa om till.

Delningar
Delningar