Nytt beslut om heltidstjänster skapade debatt

Mats Nilsson (S) och Tommy Andersson (M) i diskussion om heltid i Säters kommun.

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde på torsdagen 15 februari på Folkets hus i Säter debatterades ett nytt beslut om heltidstjänster i kommunen. Beslutet som togs innebär att heltidstjänster ska vara en norm i Säters kommun vilket den borgerliga oppositionen motsade sig.

Advertisements

– Jag yrkar återremiss. Mål och medel ska gälla alla verksamheter. Det måste också handla om individen, vi har pratat om mänskliga rättigheter här idag och då måste det vara en mänsklig rättighet att få jobba deltid om man vill, säger Tommy Andersson (M) som är oppositionsråd i Säters kommun.

– Jag yrkar bifall på förslaget att införa heltid. Det är en mänsklig rättighet att kunna leva på sin lön. Det här är en norm som vi ska införa. Vi har SKL och fackförbundet Kommunal bakom oss, så en stor del av våra medarbetare i Säters kommun står bakom detta, säger Mats Nilsson (S) som är kommunstyrelsens ordförande och en av majoritetens kommunalråd.

Advertisements

Valfrihet
Att Säters kommun ska erbjuda heltidstjänster var det ingen däremot men debatten återkom till valfrihetsfrågan.

– Det ska finnas valfrihet om man vill jobba hel- eller deltid, så jag yrkar avslag till förslaget, säger Caroline Willfox (M).

Advertisements

– Jag håller med Caroline. Jag yrkar bifall till hennes yrkande om avslag. Här exkluderas en stor grupp människor som kanske inte vill eller kan jobba heltid. Självklar är det bra att Säters kommun kan erbjuda heltidstjänster men vill någon jobba deltid så ska den möjligheten finnas, säger Birgitta Gustafsson (L).

– Jag instämmer och yrkar avslag. Vi har olika förutsättningar i olika stadier i livet. Det kanske kan vara så att man inte har möjlighet att jobba heltid, ska man då inte kunna jobba i Säters kommun? Och hur blir det om vi behöver en halvtidstjänst, ska halva tjänsten lastas på någon annan eller kommer vi då inte att anställa någon alls? säger Jenny Nordahl (SD).

Tidigare beslut om 80 procent
Oppositionsrådet och kommunalrådet fortsatte att debattera utan att på något sätt närma sig varandra i frågan. Argumenten haglade från både höger och vänster men ingen ville tänka om, frågan var redan avgjord.

– Varför ska inte den som vill jobba deltid få det. Du har ju själv varit med och tagit beslutet om att när man är 61 år, då går det bra att få jobba 80 procent. Det måste stå i beslutet att det finns möjlighet att jobba deltid om man vill det, säger Tommy Andersson (M).

– Tommy beskriver ett ganska förmånligt förslag som vi beslutat om, när du kommit upp i ålder så har du en möjlighet att jobba 80 procent och får behålla pensionsförmåner. Det är förmåner som vi ger våra anställda i Säters kommun, som inte alla kommuner gör, svarar Mats Nilsson (S).

– Det är skönt att se att den borgerliga oppositionen är överens. Facken och Socialdemokraterna har jobbat med detta i många år. SKL och Kommunal är överens, alla deltidsanställda som vi har i Säters kommun ska erbjudas heltidsarbete och vi tänker inte tvinga någon men de ska erbjudas, fortsätter Mats Nilsson (S).

– Ja det är bra att vi borgerliga håller ihop det verka ni socialister också göra. För ni har ett rött SKL, ett rött fackförbund och ett rött parti, ni håller ju ihop. Man måste också tänka på vårdtagarna, vi är inte till för personalen utan vi är till för våra medborgare som ska få ut så mycket som möjligt av skatten de betalar. Du ser det på ett vis Mats, och vi ser det på ett annat vis och det måste vi väl få göra, säger Tommy Andersson (M).

Tre förslag – mötet ajournerades
Tre förslag fanns inför beslut; kommunstyrelsens förslag om att inrätta heltid som norm, Tommy Anderssons (M) återremiss, Caroline Willfox (M), Birgitta Gustafsson (L) och Jenny Nordahl (SD) avslagsyrkande. Ordförande Maud Jones Jans (S) ajournerade mötet för att göra ordning propositionsordningen.

Efter en propositionsordning som inte flöt riktigt begärdes votering om bifall till kommunstyrelsens förslag (Ja) eller bifall till avslag (Nej). Röstningen blev 21 Ja mot 10 Nej. Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Centerpartiet var det enda borgerliga partiet som röstade med Socialdemokraterna.

 

Delningar
Delningar