Nytt anställningsstöd för långtidsarbetslösa och nyanlända

Nytt anställningsstöd ska göra att fler kommer i arbete. Foto: Lotta Bergstrand.


Den 1 maj infördes ett nytt anställningsstöd som kallas introduktionsjobb. Det ersätter fem olika former av anställningsstöd, som nu fasas ut.

Advertisements

– Introduktionsjobben innebär mindre administration för arbetsgivare och ett enklare och mer kraftfullt stöd för dem med störst behov, som dessutom kan kombineras flexibelt med utbildning. Detta är bra för personer med svagare förankring på arbetsmarknaden, och för svensk arbetsmarknad som helhet, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) i ett pressmeddelande.

Effektiv insats
Regeringskansliet menar att utvärderingar visar att subventionerade anställningar är effektiva insatser för att få personer med svagare förankring på arbetsmarknaden i arbete. Anställningsstöden har genom åren ökat i antal för att nå nya målgrupper och nya behov.

Advertisements

Anställningsstöd tas bort
Det nya stödet för långtidsarbetslösa och nyanlända ersätter anställningsstöden instegsjobb, särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd samt de två typerna av traineejobb.

Lönesubvention
Introduktionsjobb har ett tak för lönesubventionen vid en bruttolön på 20 000 kronor i månaden. Stödet har vidare en subventionsnivå på 80 procent och utöver lönesubventionen får arbetsgivaren även handledarstöd.

Advertisements

Delningar
Delningar