Nya sjukskrivningarna minskar i de flesta branscher men ökar inom handel, gruv- och byggbranschen

Sjukskrivningarna inom byggbranschen ökar. Foto: Lotta Bergstrand.

Antalet startade sjukfall minskade i de flesta branscher mellan åren 2015 och 2016 visar färsk statistik från Försäkringskassan. Långtidssjukskrivningarna inom den offentliga förvaltningen ökar.
Minskningen har skett inom både privat och offentlig sektor. Inom gruv- och byggbranscherna samt inom handel och annan serviceverksamhet fortsätter antalet startade sjukfall att öka.

Advertisements

– Det är glädjande att antal startade sjukfall minskar. Nu är det viktigt att arbetsgivare håller i detta och fortsätter på inslagen väg med att förebygga så att färre riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden, säger Lars-Åke Brattlund som är chef för avdelningen för sjukförsäkring på Försäkringskassan.

Bransch med hög sjukfrånvaro
Kvinnor inom vård, skola, omsorg och sociala tjänster och män inom transportbranschen har högst sjukfrånvaro.

Advertisements

Antalet dagar ökar bland offentligt anställda
Trots att nya sjukfall minskar så ökar antalet dagar med sjukpenning per individ bland offentligt anställda.

– Längden på sjukskrivningarna ökar trots minskat antal startade sjukfall. Det ställer höga krav på hälso- och sjukvården att tillhandahålla rätt behandling och för arbetsgivarna att anpassa arbetsplatserna, i syfte att förkorta sjukskrivningar och underlätta återgången i arbete, säger Lars-Åke Brattlund.

Advertisements

Sammanfattning av de viktigaste resultaten för år 2016

  • Psykiska diagnoser är den vanligaste orsaken till sjukfall. Branscher med störst antal startade sjukfall med psykiska diagnoser återfinns alla inom vård, skola, omsorg och socialtjänst för både män och kvinnor, samt inom veterinärverksamhet.
  • Störst antal startade sjukfall med psykiatrisk diagnos, 58 per 1 000 sysselsatta, inträffade för anställda inom; boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem, som är en undergrupp inom vård, omsorg och sociala tjänster.
  • Kvinnor har nästan tredubbelt så många startade sjukfall med psykiatrisk diagnos jämfört med män, 41 startade sjukfall per 1000 sysselsatta för kvinnor mot 15 för män. Andra branscher där antalet startade sjukfall med psykiatrisk diagnos är högt för kvinnor är inom avfallshantering och återvinning, i landtransportbranschen och inom säkerhets- och bevakningsbranschen med omkring 50 startade sjukfall per 1 000 sysselsatta.
  • Sjukfrånvaron på grund av skador är dock högre för män än för kvinnor, med 12 startade sjukfall per 1 000 sysselsatta för män och 10 för kvinnor.
  • Den bransch som för män hade flest antal startade sjukfall på grund av skador var trätillverkningsindustrin med 22 startade sjukfall per 1 000 sysselsatta följt av verksamheter inom byggbranschen med 21 sjukfall.

 

 

Delningar
Delningar

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?