Nya regler i socialförsäkringen

Nya regler om tandvård, underhållsstöd, sjukpenning, bostadstillägg, skatt och närståendepenning. Foto: Lotta Bergstrand.

Den första januari 2018 har fler ändringar i socialförsäkringen trätt i kraft. Vid årsskiftet höjdes även prisbasbeloppet från 44 800 kronor till 45 500 kronor.
I socialförsäkringen ingår försäkringar såsom bidrag till barnfamiljer, till sjuka, till personer med funktionsnedsättning och till de äldre. Att prisbasbeloppet höjts påverkar också ett antal ersättningar.

Advertisements

Höjd åldersgräns för kostnadsfri tandvård
Den kostnadsfria tandvården gäller till och med det år man fyller 22 år. De som fyller 23 år under året får i stället rätt till statligt tandvårdsstöd.

Höjt underhållsstöd
Från och med 2018 får barn som fyllt 15 år ett högre underhållsstöd. Beloppet är högst 1 573 kronor till och med månaden när barnet fyller 15 år, därefter ökar beloppet till 1 723 kronor per månad.

Advertisements

Sjukpenning i avvaktan på beslut
Den som har haft sjukpenning en period och ansöker om ytterligare en period kan från och med 1 januari 2018 få rätt att behålla ersättningen i väntan på nytt beslut.

Höjt bostadstillägg
För personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning höjs bostadstillägget.
Tidigare uppgick ersättningen till 95 procent av boendekostnaden upp till 5000 kronor. Nu höjs ersättningsgraden till 96 procent.

Advertisements

Arbetsmarknadspolitiska program
De nya reglerna innebär bland annat att deltagare i arbetsmarknadspolitiska program ska sjukanmäla sig till Arbetsförmedlingen i stället för till Försäkringskassan. Försäkringskassan tar över administrationen av etableringsersättningen.

Sänkt skatt
Personer som har sjukersättning eller aktivitetsersättning får sänkt skatt från och med januari 2018. 

Närståendepenning för tre fjärdedelar av en dag
Tidigare har ersättningen gällt en fjärdedels eller halv närståendepenning. Från och med 1 januari 2018 kan man även få närståendepenning för tre fjärdedelar av en dag.

Höjd skatt
För personer som är bosatta utomlands och som får ersättning från Försäkringskassan höjs den särskilda inkomstskatten från 20 till 25 procent. Det här berör till exempel de som får sjukersättning, tidigare kallad förtidspension eller aktivitetsersättning.

 

Delningar
Delningar