Nya avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Säters kommun

Nya avgifter har klubbats av kommunfullmäktige. Foto: Lotta Bergstrand.

Kommunfullmäktige i Säters kommun har fastställt nya avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Från och med 1 september 2017 gäller nya avgifter i Säters kommun.

Det var vid sammanträdet den 15 juni i år som kommunfullmäktige fastställde de nya avgifterna. Den största förändringen är avgiften för hemtjänst meddelar Säters kommun.

Advertisements

Betala per timme
I den nya taxan tar kommunen ut avgift för hemtjänst efter en timtaxa, utifrån antal utförda timmar per månad. Timtaxan för år 2017 är 269 kronor per timme. Idag är taxan indelad i tre nivåer till fasta priser och förändras den 1 september till så kallad löpande räkning per timme.

Maxtaxa
Maxtaxan innebär att det finns en högsta avgift som kommunen får ta ut för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Enligt Säters kommun får de högst ta ut 2 013 kronor per månad, vilket är maxtaxa.

Advertisements

Övriga avgifter som ingår i maxtaxan
Omvårdnaden på särskilt boende kostar 2 013 kronor per månad. För hemsjukvård och rehabilitering i hemmet debiteras en avgift som är 150 kronor per besök upp till 450 kronor per månad. Trygghetslarm kostar 224 kronor per månad.

Avgifter som inte ingår i maxtaxan
När det gäller måltider, dagverksamhet, hjälpmedel eller hyra så faller de utanför maxtaxan. Dessa avgifter är fasta och jämkas inte av kommunen, skriver de på hemsidan. Alla måltider vid särskilt boende kostar 2 912 kronor per månad och måltidsavgiften vid korttids kostar 96 kronor per dygn.

Advertisements

Hur det blir med de tidigare så kallade punktinsatserna inom hemtjänsten framgår inte. Punktinsatser kunde till exempel bestå i 5 minuters insats varje dag, hjälp med ögondroppar eller stödstrumpor.

 

 

Delningar
Delningar