Ny tidsplan för höghusen

Säterbostäder har fortfarande höghusen som förstahandsalternativ och hoppas att nya regler ger förutsättningar för byggstart. Foto: Lotta Bergstrand.

Enligt tidigare planer planerades byggstarten av de nya lägenheterna på kvarteret Liljan till hösten 2017. Nu ser Säterbostäder att byggstarten förskjuts till våren 2018.
Detaljplanen skulle vara färdig våren 2017 och byggstart i höst men Säterbostäder AB har stött på en del problem vad gäller bullernivåerna. Nya regler kan nu skapa förutsättningar för byggnationen.

Advertisements

– Detaljplanen kommer att färdigställas ganska snabbt om det inte kommer in överklaganden. Vi har medvetet avvaktat regeringens beslut om nya regler för buller, säger Lennart Eriksson, vd på Säterbostäder.

Nya riktvärden för trafikbuller
Regeringen beslutade den 11 maj i år om en höjning av riktvärdena för buller vid bostadsbyggande. För bostäder upp till 35 kvm läggs nivån nu på 65 dBA i stället för det tidigare 60 dBA. För bostäder större än 35 kvm höjs riktvärdet till 60 dBA mot det tidigare 55 dBA.

Advertisements

De nya nivåerna träder i kraft den 1 juli 2017 och kan tillämpas på redan påbörjade detaljplaner.

– Det här underlättar för kommuner som vill bygga bostäder i trafikintensiva lägen, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) i ett pressmeddelande.

Advertisements

Höghus fortfarande aktuellt
Enligt Säterbostäder så är det fortfarande aktuellt med höghus. Resonemang förs om alternativ av hus mellan 4-8 våningar.

– Vi ska se nu vad den nya förordningen ger för förutsättningar för vårt förstahandsalternativ med punkthus, höghus med åtta våningar, säger Lennart Eriksson.

 

Läs tidigare artiklar:
Höghus fortfarande aktuellt
Lennart styr genom kris och utveckling

 

 

Delningar
Delningar