Nu startar pilotprojektet God och nära vård – patientens behov i centrum

Hedemora vårdcentral en av fem vårdcentraler i nystartade projektet God och nära vård. Foto: Lotta Bergstrand.

 

Projektet God och nära vård är ett samverkansarbete mellan fem vårdcentraler i södra Dalarna, Avesta lasarett och kommunerna. Vårdcentralerna är Långshyttan, Hedemora, Avesta, Koppardalen och Avestahälsan. Projektet startar den här veckan.

Advertisements

– Pilotprojektet i södra Dalarna är en del i en nationell omstrukturering av hälso- och sjukvården. En omställning med fokus på primärvården, men där många behöver delta alltifrån patienten till den specialiserade vården på sjukhus, säger Elisabet Franson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Landstinget Dalarna.

Visar brister
Landstinget Dalarna menar att hälso- och sjukvården i Sverige och i Dalarna står inför stora förändringar. Vården har idag goda medicinska resultat, men uppföljningar visar på brister i kontinuitet, tillgänglighet och att det finns för stora skillnader mellan olika grupper både avseende vård- och hälsoutfall.

Advertisements

Nära vård i centrum
Målet med projektet är en god och nära vård som tydligt utgår från befolkningens och patientens behov. Primärvården ska förstärkas, och tillsammans med sjukhus och kommunala insatser fungera dygnet runt.

– Jag ser fram emot att komma igång med pilotprojektet och att lära känna organisationen. Jag känner stor ödmjukhet inför den kunskap som finns och att vi tillsammans kommer att utveckla verksamheten mot den gemensamma målbilden i God och Nära vård, säger Annichen Kringstad som är projektledare för God och nära vård.

Advertisements

Delningar
Delningar