Nu startar älgjakten i Södra Dalarna

Nu pågår jakt i skogarna i Säters kommun. Foto: Lotta Bergstrand.

Idag startar älgjakten i södra Dalarna och avslutas den 31 januari 2018. Under årets älgjakt planerar hela länets älgförvaltningsområden att fälla totalt 7 054 älgar, varav nästan hälften är kalvar.

– Älgjakten, som berör en stor del av befolkningen i Dalarna, är en viktig källa till rekreation och gemenskap. Älgstammen utgör också en värdefull naturresurs som genererar en stor mängd kött av hög kvalitet, därför är det viktigt att vi har ett bra samarbete i länet kring jakten. I år har alla jägare ett extra stort ansvar att hjälpa till i viltförvaltningen genom att samla in så många spillningsprover som möjligt från björnar, säger Jonas Bergman, funktionssamordnare på Länsstyrelsen viltfunktion via ett pressmeddelande.

Advertisements

Fällavgiften sänks
För varje älg som fälls betalas en fällavgift till länets älgvårdsfond. I år är avgiften 500 kr för en vuxen älg och 100 kr för en kalv. Medel ur älgvårdsfonden används för att täcka Länsstyrelsens administrativa kostnader i samband med älgjakten, bidrag från älgvårdsfonden kan också sökas för tillexempel renovering av länets älgskyttebanor.

”Förra året fälldes 93 procent av de tilldelade älgarna. Kombinationen av effektiv förvaltning och stort antal fällda älgar gör att Länsstyrelsen för andra året i rad kan sänka fällavgiften”, skriver Länsstyrelsen i pressmeddelandet.

Advertisements

Information om regler kring terrängkörning
I samband med årets älgjakt har Länsstyrelsen också gått ut med en riktad information till samtliga jägare i länet. Terrängkörning på barmark med motordrivna fordon är nämligen förbjudet med några få undantag.

– Terrängkörning i samband med jakt tillhör ett av undantagen från Terrängkörningslagen, men gäller enbart i samband med hämtning av fälld älg under förutsättningen att åtgärden inte kan utföras på annat sätt. Det som är viktigt för jägarna att tänka på är att all annan körning under jakten är förbjuden. De kan alltså inte köra sig själva eller material till eller från ett jaktområde. De får inte heller söka efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt med hjälp av motorfordon. Genom att gå ut med den här informationen vill vi göra det tydligt för jägarna hur regelverket ser ut, säger Carina Nordlander, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

Advertisements

 

 

 

Delningar
Delningar