Nu börjar rådjursjakten i Dalarna

Rådjursjakten pågår fram till 31 januari 2019. Foto: Barbro Svensson.

Idag startar rådjursjakten i Dalarna. Jakttiden för rådjur är lång. Den börjar den 16 augusti med jakt på hornbärande djur och fortsätter ända fram till 31 januari 2019.

Advertisements

– Jakttiderna för rådjur skiljer sig lite över landet men i Dalarna får råbock (hornbärande handjur) jagas från 16 augusti till och med 30 september. Kid (årsunge) från 1 september till och med 30 september. Jakt på kid får endast ske som smyg eller vaktjakt. Om en hund vid jakt eller jaktträning under tiden den 21 augusti–30 september driver eller förföljer hjort eller rådjur eller annars jagar på ett olämpligt sätt ska den snarast kopplas, säger Linda Vedin som är vilthandläggare på Länsstyrelsen Dalarna.

Från 1 oktober till 31 januari är alla rådjur tillåtna då är det även tillåtet att använda jakthund som är lämpad för rådjursjakt.

Advertisements

– Vid all jakt gäller att jakt eller jaktträning med hund ska bedrivas på ett sådant sätt att viltet med hänsyn till hundens egenskaper, snö-, is- och temperaturförhållandena inte utsätts för onödiga påfrestningar, berättar Linda Vedin.

Ingen kvot
Enligt viltdata.se sköts totalt 3603 rådjur i Dalarna säsongen 2016-2017. Totalt i Sverige under samma period sköts 108 191 rådjur.

Advertisements

– Det finns ingen jaktkvot för rådjur utan jakt på rådjur sker under så kallad allmän jakttid. Det innebär att jakten bedrivs under angiven tid utan särskilt tillstånd och utan antalsbegränsning. Jakten ska anpassas efter tillgången på vilt och man måste ha jakträtt eller tillåtelse av jakträttshavaren för att jaga, avslutar Linda Vedin, vilthandläggare på Länsstyrelsen Dalarna.


Delningar
Delningar