2018-09-18. Singelolycka RV 70, trafikplats Solvarbo.

En singelolycka har inträffat klockan 06.38 på RV 70 i höjd med Solvarbo. En personbil har kört in i vajerräcket. Trafikverket meddelar att olyckan har mycket stor inverkan på trafiken och att vägen kommer att stängas av under räddningsarbetet. Det blir kortare stopp i södergående riktning.

Advertisements


Delningar

Advertisements
Delningar