2018-07-23. MSB varnar i ett myndighetsmeddelande.

Idag vid 13-tiden gick MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ut med ett varnande myndighetsmeddelande gällande eldningsförbud som råder.

Advertisements

Myndighetsmeddelande:
Det torra och varma vädret fortsätter i stort sett hela landet. Brandrisken når under veckan extrema nivåer. Fyra kritiska skogsbränder pågår och risken för fler är mycket hög, särskilt i södra delen av landet och i Mälardalen. Skogsbränder måste i det här läget bekämpas tidigt. En liten gnista kan snabbt sprida sig och få allvarliga konsekvenser. Läget är extremt allvarligt. MSB uppmanar alla att ta ansvar och följa lokala eldningsförbud. Om du orsakar en brand kan du hållas ansvarig, skriver myndigheten.


Advertisements
Delningar
Delningar