2018-07-23. Luft i vattenledningarna i Gustafs.

Säters kommun meddelar via deras hemsida att boende i Gustafs har luft i vattenledningarna. Kommunen uppger att det bubbliga och möjligen vita vattnet är ofarligt och det kommer att åtgärdas.

Advertisements


Delningar

Advertisements
Delningar