2018-07-01. Mycket stor brandrisk, extremt torrt.

Det råder mycket stor brandrisk i kommunen och det är extremt torrt. Brandriskprognosen för 2018-07-01: Skogsbrandrisk 5E råder och det innebär eldningsförbud.

Advertisements


Delningar

Advertisements
Delningar