2018-06-16. Trafikolycka RV 70 i höjd med avfart Solvarbo.

Vid klockan 12.29 idag larmades räddningstjänsten till en singelolycka som inträffat på RV 70 vid avfarten till Solvarbo. En personbil har kört in i vajerräcket. Trafikverket meddelar att olyckan har stor påverkan på trafiken och att räddningsarbetet beräknas pågå till klockan 13.30.

Advertisements

Advertisements
Delningar
Delningar

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?