2018-06-16. Trafikolycka RV 70 i höjd med avfart Solvarbo.

Vid klockan 12.29 idag larmades räddningstjänsten till en singelolycka som inträffat på RV 70 vid avfarten till Solvarbo. En personbil har kört in i vajerräcket. Trafikverket meddelar att olyckan har stor påverkan på trafiken och att räddningsarbetet beräknas pågå till klockan 13.30.

Advertisements

Advertisements
Delningar
Delningar