2018-05-21. Mycket stor brandrisk, extremt torrt.

Brandriskprognosen i Dalarna har uppgraderats till högsta nivån; Mycket stor brandrisk, extremt torrt i området sydost. Den högsta nivån betecknas skogsbrandrisk 5E och området omfattar Säters kommun.

Advertisements
Delningar
Delningar