2018-05-17. Trafikolycka RV 70. Infarten till Säter norrifrån.

Vid klockan 09.18 larmades räddningstjänsten till en singelolycka på RV 70 vid infarten till Säter norrifrån sett. En personbil har kört in i vajerräcket. Trafikverket meddelar att olyckan har stor påverkan på trafiken och att räddningsarbetet beräknas pågå till cirka 11.00.

Advertisements


Delningar

Advertisements
Delningar