2018-04-04. Trafikolycka. Väg 69 i höjd med korsningen till Rankhyttan.

Vid klockan 16.26 larmades räddningstjänsten till en trafikolycka på väg 69 vid korsningen till Rankhyttan. Två personbilar har krockat. Trafikverket meddelar att det kan råda begränsad framkomlighet på platsen och att räddningsarbetet beräknas pågå fram till klockan 17.30.

Advertisements

Delningar

Advertisements
Delningar