2018-03-26. Bergslagsgatan i Säter delvis avstängd.

Säters kommun meddelar på hemsidan att det råder begränsad framkomlighet längs Bergslagsgatan mellan gatorna Fogdegatan och Idrottsvägen. Vägen har underminerats. Gatan är delvis avstängd med staket.

Advertisements

Delningar

Advertisements
Delningar