2017-12-05. Vattenprover visar tjänligt vatten.

Advertisements

Säters kommun meddelar på deras hemsida att vattenproverna från Silvbergsområdet visar att vattnet är tjänligt att dricka och därför hävs kokningsrekommendationerna för boende i Grängshammar, Ulfshyttan, Skenshyttan och Norbo.

 

 

Delningar
Advertisements
Advertisements
Delningar