2017-10-10. 13:57. Trafikolycka. RV 70 i höjd med Gustafs.

Vid klockan 13.37 idag inträffade en singelolycka på RV 70 i riktning mot Säter, i höjd med Gustafs. En bil har kört in i räcket. Trafikverket meddelar att det har mycket stor påverkan på framkomligheten och räddningsarbetet beräknas pågå till klockan 15.00.

Advertisements

 

 

Delningar

Advertisements
Delningar