2017-08-09. 08:12. Trafikolycka RV 70, Solvarbo.

Vid klockan 07.19 larmades räddningstjänsten till en singelolycka på RV 70 i höjd med Solvarbo. En bil har kört in i vajerräcket. Trafikverket meddelar att det råder begränsad framkomlighet fram till 08.15.

Advertisements
Delningar
Delningar